Nursery Rhymes

Taqbiliet meħuda mill-pubblikazzjoni GĦANJIET U TAQBIL (Skola Primarja Furjana), immużikati minn Tony Pace, interpretati mill-Kor Kreattiv (Ħal Safi) u l-membri tan-Novum Ensemble. (Ara l-lista sħiħa hawn <><>)

 1. TINI JDEJK –  isma’ <><>  |   kanta <><>
 2. GRAZZI –  isma'<><>  |   kanta<><>
 3. FIL-ĦLEWWA TA’ MEJJU –  isma'<><>  |   kanta<><>
 4. GRAZZI LIL ALLAisma'<><> |   kanta<><>
 5. LESTEJT IL-BASKET isma’ <><>kanta <><>
 6. OMMI XTRATLI KAROZZA –  isma’ <><>  |  kanta <><>
 7. UŻA’ JDEJK –  isma’ <><>  |  kanta <><>
 8. LEMIN U XELLUG  –  isma’ <><> kanta <><>
 9. FILGĦODU KULJUM  –  isma’ <><>  |  kanta <><>
 10. NARA B’GĦAJNEJJA  –  isma’ <><>  |  kanta <><>
 11. IDEJJA DEJJEM NODFA  –  isma’ <><>  |  kanta <><>
 12. NIEKOL KOLLOX  –  isma’ <><>  |   kanta <><>
 13. KEMM NIXTIEQ INSIR PILOTA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 14. NAQBEŻ U NOGĦLA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 15. XAGĦRI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 16. (A) JIENA TIFLA BRAVA – isma’ <><>  |   kanta <><>   (B)  JIENA TIFEL BRAVU – isma’ <><>  |   kanta <><>
 17. NIKNES U NFARFAR – isma’ <><>  |   kanta <><>
 18. BUMM BUMM IL-BIEB – isma’ <><>  |   kanta <><>
 19. PINU U OĦTU KATARIN – isma’ <><>  |   kanta <><>
 20. IL-QANPIENA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 21. IL-ĦALIB – isma’ <><>  |   kanta <><>
 22. IX-XIRJA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 23. SALVINU – isma’ <><>  |   kanta <><>
 24. ĠEWŻ LEWŻ – isma’ <><>  |   kanta <><>
 25. NINNI LA TIBKIX IŻJED – isma’ <><>  |   kanta <><>
 26. IL-PRESEPJU – isma’ <><>  |   kanta <><>
 27. SULFARINA MARA ĊKEJKNA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 28. IL-LAPES – isma’ <><>  |   kanta <><>
 29. IĊ-ĊIRKU – isma’ <><>  |   kanta <><>
 30. L-ISTRIXXI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 31. IT-TRAFFIKU – isma’ <><>  |   kanta <><>
 32. IL-ĠNIEN ĊKEJKEN TAGĦNA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 33. IL-BEBBUXU JĦOBB JIXXARRAB – isma’ <><>  |   kanta <><>
 34. IŻ-ŻUGRAGA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 35. IL-PUPA TIEGĦI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 36. GĦANDI KAXXA ĠUGARELLI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 37. L-ANNIMALI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 38. IL-BAQRA  – isma’ <><>  |   kanta <><>
 39. IX-XADINA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 40. L-AMORIN – isma’ <><>  |   kanta <><>
 41. BEBBUXU ŻGĦIR – isma’ <><>  |   kanta <><>
 42. IS-SERDUK – isma’ <><>  |   kanta <><>
 43. IŻ-ŻUNŻANA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 44. GĦANDI ĦUTA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 45. PAPRU ĊKEJKEN – isma’ <><>  |   kanta <><>
 46. FRIEFET – isma’ <><>  |   kanta <><>
 47. IL-MEWĠA – isma’ <><>  |   kanta <><>
 48. KEMM NIXTIEQ KELLI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 49. IL-KULURI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 50. LIL OMMI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 51. LILL-GĦAŻIŻ MISSIERI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 52. F’GĦELUQ SNINI – isma’ <><>  |   kanta <><>
 53. GĦOLLI JDEJK MISS SPALLEJK – isma’ <><>  |   kanta <><>
 54. DAWRA DURELLA – isma’ <><>  |   kanta <><>

________________________________________________________

IL-POEŻIJI MAGĦRUFA TA’ ANASTASJU CUSCHIERI: (immużikati minn Tony Pace)

 1. IX-XITA
 2. DIK MEWĠA
 3. IL-BEWSA TAN-NANNA
 4. SAJJIED TA’ XEWQTU
 5. IL-GIDEB TA’ TONINU

OĦRAJN:

 1. LANĊA ĠEJJA U OĦRA SEJRAtradizzjonali, arrangement Tony Pace
 2. IJJA IJJA IJJAO – IL-ĦMAR, versi: Paul Callus, mużika: Tony Pace
 3. FIL-BASKET TAL-ISKOLA, versi: David Agius Muscat, mużika: Tony Pace
 4. JIENA TIFLA TAL-KAMPANJAtradizzjonali, arrangement Tony Pace
 5. ARMONIJA – WASAL IL-MILIED, versi: Marisa Abela, mużika: Tony Pace
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: