Artikli

 1. INTERVISTA MAR-REVERENDU MATTHEW PULIS (djaknu) – aqra <>
 2. IL-VOKAZZJONIJIET, L-ABBATINI U S-SEMINARISTIaqra l-artiklu <>
 3. L-ISPIRTU ĦIELES vs IL-QALB IMJASSRAaqra l-artiklu <>
 4. l-IMPORTANZA TAL-PROĠETTI F’ĦAJJITNA – aqra l-artiklu <> 
 5. IL-KOMUNIKAZZJONI VIRTWALI vs KOMUNIKAZZJONI REALIaqra l-artiklu <>
 6. ID-DIXXIPLINA – BŻONNJUŻA JEW ŻEJDA? aqra l-artiklu <><>
 7. IL-FESTA MALTIJA – għaxar riflessjonijiet – aqra l-artiklu >>>>>
 8. L-IMPENN (commitment) – aqra artiklu >>>>>>>
 9. ITTRA MIFTUĦA LIS-SAĊERDOTIaqra artiklu >>>>>>>>
 10. ID-DEMOKRATIZZAZZJONI  TAL-MUŻIKA – adattat minn artiklu miktub għall-ktieb tal-festa tal-Każin Madonna Ta’ Lourdes Qrendi 2010 – aqra>>>>>
 11. GĦAŻLIET u PREFERENZI – x’inhi d-differenza bejniethom? aqra l-artiklu ta’ Tony Pace >>>>>>>
 12. GĦIDLI, GĦALLIMNI, IKKONVINĊINI – aqra artiklu 
 13. IL-KOR SINE MACULA INNOMINAT GĦALL-PREMJU ONOREFIĊENZA SAFI 2008. >>>>>Aqra l-artiklu ta’ Nazzareno Abdilla, li bih il-Kor ġie innominat għall-premju >>>>>>>
 14. GĦALFEJN IMMORRU LOURDES? – ktieb tal-festa Każin Madonna Ta’ Lourdes 2008 – aqra >>>>>>
 15. IL-FESTA TA’ LOURDES, IL-KOR SINE MACULA U L-OPPORTUNITAJIET: artiklu ta’ Tony Pace ippubblikat fuq il-ktieb tal-festa tal-Każin Ta’ Lourdes Qrendi 2007 – aqra >>>>>>>
 16. Il-Kor SINE MACULA fl-2006: CV tal-Kor ippubblikata fil-ktieb tal-festa tal-Każin Madonna Ta’ Lourdes 2006 – aqra >>>>>>
 17. ĦREJJEF DWAR IL-KANT U L-KOR:  artiklu miktub għall-fuljett parrokkjali tal-parroċċa – aqra >>>>>>>
 18. RAJT LILL-GUDJA TINBIDEL (1953-2001) Tony Pace jirrakkonta l-memorji tiegħu sakemm għalaq it-48 sena – aqra >>>>>
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: